IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 –  

  

 

1. Općenito

Svrha ove Izjave o zaštiti osobnih podataka je informirati Vas da, za u koje će se svrhe vaši osobni podaci prikupljati i na koji način će se to učiniti koristi i koja su vaša prava u odnosu na podatke koje imamo o vama, i kako ih provesti. ASF f.u.n. se obvezuje da će osobni podaci koje dostavite biti prikupljeni koristi u skladu s ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka, da vaši osobni neće prodavati, posuđivati
​​ili na bilo koji drugi način prosljeđivati ​​podatke trećim stranama osobama, osim u slučajevima određenim zakonom prosljeđivati, koristiti u skladu s ovom Izjavom o zaštiti osobnih podataka, tako da se Vaši osobni podaci neće prodavati, posuđivati ​​ili na bilo koji drugi način prosljeđivati ​​trećim osobama, osim u određenim slučajevima po zakonu.

2. Voditelj obrade podataka

Administrator Vaših osobnih podataka je ASF f.u.n., Trubarjeva ulica 55a, 3000 Celje, info@prevent-tec.hr. Kako nam je vaša privatnost izuzetno važna, možete nas kontaktirati na u slučaju pitanja u vezi s obradom Vaših osobnih podataka. Za kontakt sa napišite e-mail ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka na adresi info@prevent-tec.hr. Za sve teme i sadržaje kojima će se baviti ovlaštena osoba za
zaštita podataka podliježe strogoj povjerljivosti osobnih podataka. Za kontakt s ovlaštenom osobom za zaštitu osobnih podataka pišite e-mailom na adresu info@prevent-tec.hr.

3. Vrste osobnih podataka

Osobni podaci koje obrađujemo uključuju:
– kontakt podatke koje unesete u kontakt obrazac na našim stranicama
"Kontakt",;
–  tehničke informacije i informacije o interakciji – kao što su:
–  informacije o uređaju koji koristite za interakciju s nama, informacije o prethodne interakcije ili informacije o održanim prezentacijama;
– informacije o vašim preferencijama kontakta za kontaktiranje vas ili vaših
preferirani komunikacijski kanal;
– podatke o vremenu koje ste proveli u interakciji s nama, lokaciju istih
interakcije.
– svrhu obrade podataka i vrstu osobnih podataka.
– Sve osobne podatke koje nam date tretirat ćemo povjerljivo i hoćemo koristiti
samo u svrhe za koje su dani. Ako se ukaže potreba nakon daljnje obrade vaših podataka u drugu svrhu, mi ćemo vam dati prednost kontaktirao i tražio vaš pristanak.

4. Svrha obrade podataka i vrste osobnih podataka

Svi osobni podaci koje nam dostavite tretirat će se povjerljivo i koristit će se samo u svrhe za koje su dostavljeni. Ukoliko postoji potreba za daljnjom obradom Vaših podataka u drugu svrhu, prethodno ćemo Vas kontaktirati i zatražiti Vašu privolu.

Izravni marketing proizvoda i usluga pretplatnicima naših usluga, postojećim kupcima i krajnjim kupcima koristimo ime, prezime, dob i kontakt podatke za slanje e-biltena s informacijama o proizvodima uslugama (informacije o novostima, pogodnostima, nagradnim igrama i događajima) koje prodaje navedena tvrtka.

Obrada povratnih informacija u svrhu personalizirane obavijesti Povratne informacije koje prikupljamo na web stranici prikupljamo s ciljem prilagodbe informacija preferencijama pojedinca. Ovo su informacije o preferencijama kontakta za kontaktiranje s vama ili o vašem željenom komunikacijskom kanalu; informacije o vremenu koje ste proveli u interakciji s nama i mjestu tih interakcija. Ovi se podaci
obrađuju na temelju Vaše privole, pri čemu svoju privolu za primanje oglasnih poruka
možete povući u svakom trenutku. Dodatne informacije o vašim pravima u vezi s
profesionalnim informacijama dostupne su u odjeljku „Vaša prava“.

5. Korisnici podataka

Administrator se obvezuje prikupljene osobne podatke koristiti isključivo za
profesionalne svrhe ili za potrebe stručnog informiranja i prikupljanja povratnih
informacija kod ASF f.u.n., Trubarjeva ulica 55a, 3000 Celje, te dolje navedenih
vanjskih izvođača. Svi podaci prikupljeni na temelju gore navedenih pravnih baze,
koristit će se u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, a ne će biti otkriven trećim
stranama bez vašeg pristanka, osim kako je navedeno u nastavku. U okviru
zakonskih ovlasti, Vaši osobni podaci dostavljaju se sljedećim osobama korisnici
podataka:
 ASF f.u.n., Trubarjeva ulica 55a, 3000 Celje

Operater može proslijediti vaše osobne podatke trećim stranama. Pristup
treće strane osobe na podatke i obrada podataka od strane tih osoba ograničena je na svrhe za koje su ti podaci prikupljeni. Sve treće strane koje mogu pružamo Vaše osobne podatke, dužni smo poštovati važeće zakonodavstvo kao i odredbe ove "Izjave o zaštiti osobnih podataka". Vaši osobni podaci mogu se koristiti u svrhu kvalitetne podrške i pružanja usluga prosljeđujemo našoj krovnoj tvrtki:
 ASF f.u.n. d.o.o., Trubarjeva ulica 55a, 3000 Celje, Slovenija
Određene osobne podatke dijelimo s gore opisanim trećim stranama.
Osigurat ćemo da pristup trećim stranama bude omogućen isključivo u svrhu
navedeno u ovoj Izjavi. Poduzet ćemo odgovarajuće korake kako bismo
osigurali da jesu samo zaposlenici bilo koje od navedenih trećih strana imaju
pristup vašim osobnim podacima osobe kojima je za obavljanje posla
potreban pristup osobnim podacima. Ograničeni pristup osobnim podacima
provodi se kako na ASF f.u.n. i isti svi naši vanjski izvođači obvezuju se
provoditi politiku. Svi zaposlenici koji imaju pristup osobnim podacima, dužni
su štititi osobne podatke koje im obrađuju.
U skladu s relevantnim propisima o zaštiti podataka i privatnosti, prihvatit ćemo
odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da vaši osobni podaci ostanu zaštićeni i
sigurni čak i u slučaju da se prenose izvan vaše matične zemlje.podaci koje
obrađuju. U skladu s relevantnim propisima o zaštiti podataka i privatnosti, poduzet ćemo odgovarajuće mjere kako bismo osigurali da vaši osobni podaci ostanu zaštićeni i sigurni čak i kada se prenose izvan vaše matične zemlje.

6. Osnova za korištenje osobnih podataka

Osnove na kojima koristimo vaše osobne podatke su sljedeće:
– vaš izričiti pristanak – s vremena na vrijeme od vas možemo tražiti vaš pristanak za
korištenje vaših osobnih podataka u jednu ili više svrha. Pogledajte odjeljak Vaša
prava za informacije o pravima koja imate ako obrađujemo Vaše podatke na temelju
Vašeg pristanka; kada je to potrebno za naše legitimne poslovne interese –

korištenje vaših osobnih podataka pomaže nam upravljati i poboljšati naše
poslovanje i minimizirati poremećaje u pružanju usluga koje vam možemo pružiti.

Također, korištenje Vaših osobnih podataka omogućuje nam da našu komunikaciju s Vama učinimo relevantnijom i prilagođenijom Vama, te da Vaše iskustvo s našim uslugama i proizvodima učinimo učinkovitijim i uspješnijim. Legitimni interesi mogu
uključivati:
 omogućavanje učinkovitog i uspješnog upravljanja i vođenja našeg
poslovanja;
 održavanje usklađenosti s našim internim postupcima i politikama upravljanja
odnosima s klijentima;
 ponuda suvremenih rješenja za interakciju s klijentima;
 pružanje dodatnih informacija i prezentacija našim klijentima u svrhu
poboljšanja naše ponude usluga.

7. Razdoblje skladištenja

Vaši kontakt podaci u svrhu obavijesti obrađuju se do otkazivanja.

8. Kako zaštititi svoje podatke

ASF f.u.n. se obvezuje štititi osobne podatke koje nam dostavite putem elektroničkog
obrasca te će učiniti sve za zaštitu osobnih podataka protiv bilo kakvih povreda i
zloporaba. Kao dio pozadinske forme, također radi reCaptcha alat za provjeru, čije
uvjete korištenja određuje Google- ovim Uvjetima korištenja i Pravilima privatnosti.
Web stranica www.prevent-tec.org reCaptcha se koristi samo za sprječavanje
hakiranja i spama. Osobne podatke pohranjujemo u računalnom formatu. Naši
računalni sustavi su zaštićen tehničkim i organizacijskim mjerama koje sprječavaju
slučajne odn protuzakonito uništenje, gubitak, izmjena i neovlašteno otkrivanje ili
pristup na vaše osobne podatke. Nakon prestanka potrebe za upravljanjem
podacima, tj. j. nakon ispunjenja svrhe, za čiji su podaci prikupljeni, podaci su odmah
nepovratno i trajno izbrisano.

9. Vaša prava

ASF f.u.n. osigurava ostvarivanje svih Vaših prava koja Vam u vezi s tim pripadaju obradom vaših osobnih podataka. Otkazivanje pretplate na profesionalne informacije o proizvodu Ako više ne želite biti obaviješteni o proizvodima koje prodaje ASF f.u.n. i s njim povezanim tvrtki, možete nas obavijestiti na info@prevent-tec.org Ispitanik može u bilo kojem trenutku zatražiti, taj ASF f.u.n.: potvrdi da li se podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne, omogućiti pristup osobnim podacima (tj. pregled i kopiranje ili kopiranje), daje informacije vezane uz obradu tih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti osobnih podataka, korisnicima kojima su ili će biti dostavljeni osobni podaci, očekivanom razdoblju čuvanja podataka, tehničkim i organizacijskim mjerama za zaštitu podataka i dr.) , omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose te mu omogućiti dopunu nepotpunih osobnih podataka,
omogućuje pravo na brisanje osobnih podataka (tzv. pravo na zaborav), omogućiti
pravo na ograničenje obrade, omogućuje pravo prigovora na obradu ako se obrada
podataka temelji na legitimnom interesu voditelja obrade, uključujući izradu profila,
omogućiti pravo na prenosivost podataka i dati mu podatke u uobičajeno korištenom
i strojno čitljivom formatu ili ih dati izravno drugom voditelju obrade, omogućuje
pravo na opoziv privole kada se osobni podaci obrađuju na temelju privole, pri čemu opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodila do njezina opoziva daje dodatne informacije o svom pravu na žalbu nadležnom nadzornom tijelu. Također, ASF f.u.n. pojedincu na njegov zahtjev u skladu s važećim zakonodavstvo također pruža druge informacije u vezi s njegovim osobnim podacima, koje obrađuje ih. ASF f.u.n. obvezuje se da će na zahtjev pojedinca
kojemu osobne podatke, odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije do u
zakonskim rokovima.

10. Kontakt

Na pitanja o povjerljivosti Vaših podataka, načinu prikupljanja i obrade podataka ili
na vaše zahtjeve za ostvarivanje prava u vezi s vašim podacima, hoćete odgovara
odgovorna osoba u ASF f.u.n. i/ili ovlaštena osoba za zaštitu osobni podaci.
Kontaktirati ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka napišite e-mail na adresu
info@prevent-tec.org.

11. Promjene

Zadržavamo pravo povremenog prilagođavanja Izjave o zaštiti osobnih podataka stvarnom stanju i zakonodavstvu u području zaštite osobnih podataka. Iz tog razloga Vas molimo da prije svakog prijenosa osobnih podataka provjerite aktualnu verziju, kako biste bili upoznati s mogućim izmjenama i dopunama.

KOLAČIĆI

1. Što su kolačići?

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se preuzima na računalo korisnika kada
posjeti web stranicu. Pomaže u radu web stranice bolje korisničko iskustvo i
praćenje statistike posjećenosti. Kolačići mogu biti pohranjeni različito dugo, samo
tijekom trajanja sesije pregledavanja ili dulje. Na našim web stranicama možemo
koristiti sljedeće vrste kolačića:
 Vlastiti kolačići, koji mogu biti privremeni, traju samo tijekom korisnikove
sesije pregledavanja i obvezni su za ispravan rad određenih aplikacija ili
funkcionalnosti na web stranice. Za pohranu i korištenje koristimo trajnije
kolačiće informacije kada korisnik sljedeći put posjeti ovu stranicu i pratiti
posjet.
 Ostali kolačići potječu s drugih, partnerskih web stranica. ASF f.u.n. za koristi
analitičko praćenje posjećenosti i statistike na svojim web stranicama Google
Analytics softver.
Za prikazivanje vaših video oglasa ili drugog video sadržaja na web stranici koristimo
i online uslugu You Tube (Google Inc.). Vi servisirate kolačić Tube se učitava na
korisnikov uređaj tek nakon što ga korisnik pokrene video.

2. Lastnosti spletnega mesta

Ime piškotka, Namen, Čas piškotka, Podjetje: PHPSESSID, Skrbi za pravilno delovanje spletne strani, Ob zaprtju brskalnika, Merus Slovenija (pod okriljem HPL Service Slovakia d.o.o.)

2. Značajke stranice

Naziv kolačića, svrha, vrijeme kolačića, tvrtka: PHPSESSID, provjerite je li točan rad web stranice, kada je preglednik zatvoren, ASF f.u.n. (pod pokroviteljstvom ASF-a zabava. d.o.o.)

3. Značajke vanjskih web stranica

Naziv kolačića, svrha, vrijeme kolačića, tvrtka: _ga, _gat, _utma, _utmb, Statistika
pregleda web stranice, 10 min. – 2 godine, Google Inc.

4. Upravitelj kolačića web stranice

ASF f.u.n., pod pokroviteljstvom ASF f.u.n. d.o.o., Trubarjeva ulica 55a, 3000 Celje,
Slovenija.