POWER-SAFE

POWER-SAFE je granulacijsko sredstvo za upijanje štetnih i opasnih kemikalija i ulja, namijenjeno kako za svakodnevnu, tako i za profesionalnu uporabu. Mehanizam djelovanja apsorbenta Power-Safe odvija se po načelu promjene agregatnog stanja tekućine s kojom dolazi u doticaj – kada se sredstvo pospe po kemikaliji, njezina tekstura pretvara se u čvrsto agregatno stanje.

Proizvod Power-Safe upravo zbog svoje učinkovitosti te širokog izbora primjene nije namijenjen samo uporabi u kućanstvu, nego i u najrazličitijim područjima industrije i uslužnih djelatnosti – npr. petrokemijska industrija, kemijska industrija, farmaceutska industrija, prehrambeno-prerađivačka industrija, prijevoz opasnih tvari itd.

 

Konkurentske prednosti sredstva Power-Safe su:

9

Visok višekratnik apsorpcije – apsorbira do sedamdeset pet puta više od vlastite mase po kilogramu.

9

Nezapaljiv, neeksplozivan, neelektrostatičan i visoko otporan na udarne sile.

9

Upotrebljiv za apsorpciju više od dvije tisuće kemikalija.

9

Upotrebljiv za ograničavanje razlijevanja opasnih tvari jer njegov anorganski sastav čini kompaktnu i nepropusnu tvorbu.

9

U granulat je dodan indikator koji omogućuje razlikovanje kiselina i baza, odnosno granulat indicira kako postupati s otpadom.

9

Otporan na prašinu.

9

Netoksičan.