FireEx Forest

FireEx Forest je koncentrirano sredstvo za gašenje požara u obliku gela, koje je posebno namijenjeno za gašenje šumskih požara i općenito biljaka. Njegova uporaba proširena je na sve djelatnosti koje se bave specifičnim rizikom (šumari, poljoprivrednici, poljoprivreda, drvna industrija itd.), a važno je istaknuti prednost koju FireEx Forest predstavlja za vatrogasnu službu i gašenje većih šumskih požara gašenjem iz zraka.

Temeljne prednosti FireEx Forest su:

9

Impregnacijski učinak kojim se sprječava ponovno paljenje i širenje vatre na ostalo raslinje.

9

Izolira, hladi vruće i zapaljive plinove i u požaru blokira protok kisika.

9

Može se upotrijebiti u kombinaciji s konvencionalnom opremom za gašenje.

9

Potrošnja vode za gašenje je do dvadeset puta manja.

9

Nije otrovan, t.j. ne utječe na biljke i životinje.

9

Biorazgradiv.

 

 

 

Čak devedeset posto gela FireEx Forest dostiže tlo pri gašenju iz zraka, što je bitna razlika od vode za gašenje, koja stiže do tla samo do pet posto – prvenstveno kada je riječ o preciznom ciljanju površine. Bitna prednost sredstva je struktura gela na koju kretanje zraka i isparavanje ne utječe tako intenzivno. Zahvaljujući toj prednosti moguće je i brzo premještanje vatrogasnog zrakoplova te učinkovitije gašenje jer bez obzira na mjesto na koje padne sredstvo, ono zahvaljujući svojoj masi prolazi kroz vegetaciju sve do tla i tako dospijeva do svih dijelova.